top of page

E-faktura

e-faktura

FORMULARZ ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

Sukces! Formularz został wysłany!

bottom of page